Nasze usługi

Projektowanie i wykonywanie aplikacji Lotus Notes/Domino

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe
Na podstawie wykonanej analizy biznesowej lub dostarczonej specyfikacji, zostanie zaprojektowana, wykonana i wdrożona aplikacja na platformie Lotus Notes/Domino. Almark-Software ma doświadczenie w tworzeniu aplikacji przeznaczonych dla różnych obszarów zastosowań:
  • finanse
  • sprzedaż
  • kadry
  • prowadzenie projektów,
  • zarządzanie kontrahentami i kontaktami,
  • zarządzanie korespondencją.

Firma dysponuje wieloma przykładami aplikacji, które są rozwiązaniami działającymi, przeznaczonymi do kastomizacji w celu uwzględnienia docelowych wymagań konkretnych odbiorców.

Konsultacje w zakresie używanych systemów opartych na Lotus Notes

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Pracownik firmy po przeprowadzeniu analizy stanu faktycznego istniejącej aplikacji, przeprowadza jej modyfikacje zgodnie z potrzebami Klienta polegające na dodaniu lub zmianie funkcjonalności, optymalizacji działania, migracji danych, itp.

Zdalna administracja systemem lub aplikacjami na platformie Lotus Notes/Domino

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Firma zapewnia ciągłe wsparcie dla platformy Lotus Notes/Domino u Klienta i działających na niej aplikacji; monitoruje stan systemu, reaguje na zgłoszenia użytkowników jako pierwsza linia wsparcia; wprowadza drobne modyfikacje, których potrzeba wyłania się w codziennej pracy Klienta z aplikacjami.

Analiza biznesowa potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie obsługi informatycznej

Wyszukiwanie

Zostanie przeprowadzona kompletna analiza biznesowa poczynając od określenia wspólnie z Klientem potrzeby biznesowej, z diagnozowanie źródłowych przyczyn problemu lub szansy biznesowej, do określenie wizji rozwiązania i zaproponowania modelu systemu.

Kontakt

Almark-Software